Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σπίτι » Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η πολιτική και οι διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και Know Your Customer (KYC) της Εταιρείας βασίζονται στα νομικά και κανονιστικά πλαίσια, ιδιαίτερα στην Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849). Αυτές οι πολιτικές έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά πρότυπα AML/CTF, προσδοκώντας την τήρηση από τη διοίκηση και τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα συμμόρφωσης AML/CTF περιλαμβάνει διάφορα μέτρα, όπως αναγνώριση και επαλήθευση πελατών, εκτιμήσεις κινδύνου, ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια για πελάτες υψηλού κινδύνου, παρακολούθηση και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων, έλεγχος πελατών έναντι παγκόσμιων λιστών παρακολούθησης και εκπαίδευση προσωπικού.

Πολιτική KYC

Η πολιτική/διαδικασίες του KYC αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των προσπαθειών, εστιάζοντας στην αναγνώριση του πελάτη και στην τήρηση συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την αποδοχή του πελάτη. Η συνεχής παρακολούθηση και η συλλογή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για πελάτες υψηλού κινδύνου. Όλα τα σχετικά αρχεία και δεδομένα συναλλαγών διατηρούνται ηλεκτρονικά για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί μια Προσέγγιση Βασισμένη στον Κίνδυνο (RBA) για αξιολογήσεις κινδύνου AML/CTF. Αυτό περιλαμβάνει διεξοδικούς ελέγχους σχετικά με την ταυτότητα, το υπόβαθρο, την πηγή κεφαλαίων και τα πρότυπα συναλλαγών των πελατών, ειδικά για πελάτες ή συναλλαγές υψηλού κινδύνου.

Αναγνώριση πελάτη

Η ταυτότητα του πελάτη είναι υποχρεωτική πριν από οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την επαλήθευση της ταυτότητας και της κατοικίας του πελάτη, χωρίς να επιτρέπονται συναλλαγές εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ελλιπείς ή αμφίβολες.

Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (PEP), με συγκεκριμένες πολιτικές και διακριτικούς ελέγχους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού λογαριασμών αναγνωρισμένων PEP, με δυνατότητα διοικητικής αμοιβής.

Απαιτούμενες Πληροφορίες

Οι πελάτες υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη διαδικασία επαλήθευσης, υποβάλλοντας προσωπικά στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησης.

Υπεύθυνος συμμόρφωσης

Τέλος, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιβολή των πολιτικών AML/KYC, στην επίβλεψη της παρακολούθησης των συναλλαγών, στην ανάπτυξη πολιτικής, στην αξιολόγηση κινδύνου, στη διατήρηση αρχείων και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Ο αξιωματικός είναι επίσης υπεύθυνος για τις επαφές με τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται.

ΣυγγραφέαςΜάικλ Σμιθ

Ο Μάικλ Σμιθ είναι μια αξιοσημείωτη φιγούρα στη βιομηχανία του iGaming, γνωστός για την εκτεταμένη εμπειρία και τη συνεισφορά του στον τομέα. Η καριέρα του εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου του διαδικτυακού gaming. Η καριέρα του Smith στη βιομηχανία iGaming ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ξεκίνησε ως προγραμματιστής λογισμικού για μια μικρή εταιρεία διαδικτυακών παιχνιδιών, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον σχεδιασμό παιχνιδιών και την εμπειρία χρήστη. Η καινοτόμος προσέγγισή του και η έντονη κατανόηση των ψηφιακών τάσεων τον ανέβασαν γρήγορα στις τάξεις.

elGreek