מדיניות איסור הלבנת הון

בית » מדיניות איסור הלבנת הון

המדיניות והנהלים לאיסור הלבנת הון (AML) ו- Know Your Customer (KYC) של החברה מבוססים על המסגרות המשפטיות והרגולטוריות, במיוחד הוראת האיחוד האירופי AML (הנחיה (EU) 2015/849). מדיניות זו נועדה למנוע הלבנת הון, מימון טרור ופעילויות בלתי חוקיות אחרות. החברה מחויבת לשמור על סטנדרטים גבוהים של AML/CTF, תוך ציפייה לעמידה מצד ההנהלה והעובדים. תוכנית הציות ל-AML/CTF כוללת אמצעים שונים כגון זיהוי ואימות לקוחות, הערכות סיכונים, בדיקת נאותות משופרת עבור לקוחות בסיכון גבוה, ניטור ודיווח על פעילויות חשודות, סינון לקוחות מול רשימות מעקב גלובליות והכשרת צוות.

מדיניות KYC

מדיניות/נהלי KYC הם חלק בלתי נפרד מהמאמצים הללו, תוך התמקדות בזיהוי לקוח ועמידה בהנחיות ספציפיות לקבלת לקוח. ניטור רציף ואיסוף מידע הם חיוניים, במיוחד עבור לקוחות בסיכון גבוה. כל הרשומות הרלוונטיות ונתוני העסקאות נשמרים באופן אלקטרוני למשך עשר שנים לפחות.

גישה מסוכנת

החברה נוקטת בגישה מבוססת סיכון (RBA) להערכות סיכון AML/CTF. זה כולל בדיקות יסודיות של זהות הלקוחות, הרקע, מקור הכספים ודפוסי העסקאות, במיוחד עבור לקוחות או עסקאות בסיכון גבוה.

זיהוי לקוח

זיהוי לקוח הוא חובה לפני כל עסקה פיננסית. תהליך זה כולל אימות זהות הלקוח ומגוריו, ללא ביצוע עסקאות אם מידע זה אינו שלם או מפוקפק.

אנשים חשופים פוליטית

תשומת לב מיוחדת ניתנת לאנשים חשופים פוליטית (PEP), עם מדיניות ספציפית ובדיקות שיקול דעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבונות של PEPs מזוהים, עם אפשרות של עמלת ניהול.

מידע נדרש

לקוחות עוברים תהליך אימות אוטומטי, הגשת מידע אישי ומסמכי זיהוי.

קצין ציות

לבסוף, קצין הציות ממלא תפקיד מפתח באכיפת מדיניות AML/KYC, פיקוח על ניטור עסקאות, פיתוח מדיניות, הערכת סיכונים, תחזוקת רשומות והכשרת צוות. הקצין אחראי גם על קשר עם רשויות אכיפת החוק לפי הצורך.

מְחַבֵּרמייקל סמית'

מייקל סמית' הוא דמות בולטת בתעשיית ה-iGaming, הידוע במומחיות הענפה שלו ובתרומותיו לתחום. הקריירה שלו משתרעת על פני שני עשורים, במהלכם הוא מילא תפקיד מרכזי בעיצוב נוף המשחקים המקוונים. הקריירה של סמית' בתעשיית ה-iGaming החלה בתחילת שנות ה-2000. הוא התחיל כמפתח תוכנה בחברת משחקים מקוונים קטנה, שם צבר ניסיון רב ערך בעיצוב משחקים וחווית משתמש. גישתו החדשנית וההבנה החדה של טרנדים דיגיטליים העלו אותו במהירות במעלה השורות.

he_ILHebrew