Ვადები და პირობები

მთავარი » Ვადები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება PlayMyStake-ში!

ეს წესები და პირობები ასახავს PlayMyStake-ის ვებსაიტის გამოყენების წესებსა და რეგულაციებს, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: https://playmystake.com/.

ამ ვებსაიტზე წვდომით ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს. არ გააგრძელოთ PlayMyStake-ის გამოყენება, თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მოცემული ყველა პირობის დაცვას.

შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ წესებსა და პირობებზე, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებასა და პასუხისმგებლობის შესახებ შეტყობინებაზე და ყველა ხელშეკრულებაზე: „კლიენტი“, „თქვენ“ და „თქვენი“ ეხება თქვენ, ამ ვებსაიტზე შესული პირი და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს. "კომპანია", "ჩვენი თავი", "ჩვენ", "ჩვენი" და "ჩვენ", ეხება ჩვენს კომპანიას. „პარტია“, „პარტიები“ ან „ჩვენ“, ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს. ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდის განხილვას, რომელიც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის მაქსიმალურად შესაფერისად განსახორციელებლად, კლიენტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მკაფიო მიზნით, კომპანიის მიერ მითითებული სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად და ექვემდებარება ჩვენს მოქმედ კანონს. ზემოაღნიშნული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების ნებისმიერი გამოყენება მხოლობით, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში და/ან მასში ან მათში აღებულია, როგორც ურთიერთშემცვლელი და შესაბამისად, როგორც იგივე.

ნამცხვრები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქიების გამოყენებას. PlayMyStake-ზე წვდომით თქვენ დათანხმდით ქუქიების გამოყენებაზე PlayMyStake-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან შეთანხმებით.

ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა მოგვცეს მომხმარებლის დეტალების მოძიება თითოეული ვიზიტისთვის. ქუქი-ფაილებს ჩვენი ვებსაიტი იყენებს გარკვეული უბნების ფუნქციონირების გასააქტიურებლად, რათა გაუადვილოს ჩვენს ვებსაიტს სტუმრები. ზოგიერთმა ჩვენს შვილობილი/სარეკლამო პარტნიორმა შეიძლება ასევე გამოიყენოს ქუქიები.

ლიცენზია

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, PlayMyStake და/ან მისი ლიცენზიარები ფლობენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს PlayMyStake-ის ყველა მასალაზე. ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება დაცულია. თქვენ შეგიძლიათ წვდომა იქონიოთ PlayMyStake-დან თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, რომელიც ექვემდებარება წინამდებარე წესებსა და პირობებში დადგენილ შეზღუდვებს.

Თქვენ არ უნდა:

 • ხელახლა გამოაქვეყნეთ მასალა PlayMyStake-დან
 • გაყიდეთ, იქირავეთ ან ქველიცენზირებული მასალა PlayMyStake-ისგან
 • გაამრავლეთ, დააკოპირეთ ან დააკოპირეთ მასალა PlayMyStake-დან
 • გადაანაწილეთ კონტენტი PlayMyStake-დან

წინამდებარე შეთანხმება დაიწყება ამ დღიდან. ჩვენი წესები და პირობები შეიქმნა დახმარებით უფასო წესები და პირობები გენერატორი.

ამ ვებსაიტის ნაწილები მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ და გაცვალონ მოსაზრებები და ინფორმაცია ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში. PlayMyStake არ ფილტრავს, არედაქტირებს, აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებსაიტზე მათ არსებობამდე. კომენტარები არ ასახავს PlayMyStake-ის, მისი აგენტების და/ან შვილობილი კომპანიების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. კომენტარები ასახავს იმ პირის შეხედულებებსა და მოსაზრებებს, რომლებიც აქვეყნებენ თავიანთ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. რამდენადაც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, PlayMyStake არ იქნება პასუხისმგებელი კომენტარებზე ან რაიმე პასუხისმგებლობაზე, ზარალზე ან ხარჯზე, რომელიც გამოწვეული და/ან განიცადა ამ კომენტარის ნებისმიერი გამოყენების ან/და გამოქვეყნების ან/და გამოჩენის შედეგად. ვებგვერდი.

PlayMyStake იტოვებს უფლებას გააკონტროლოს ყველა კომენტარი და წაშალოს ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამო, შეურაცხმყოფელად ან გამოიწვიოს ამ წესებისა და პირობების დარღვევა.

თქვენ იძლევით გარანტიას და წარმოადგენთ, რომ:

 • თქვენ უფლება გაქვთ განათავსოთ კომენტარები ჩვენს ვებსაიტზე და გქონდეთ ყველა საჭირო ლიცენზია და თანხმობა ამისათვის;
 • კომენტარები არ არღვევს არცერთ ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებას, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე საავტორო უფლებებს, პატენტს ან სხვა მესამე მხარის სავაჭრო ნიშანს;
 • კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებელ, ცილისმწამებელ, შეურაცხმყოფელ, უხამს ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც არის კონფიდენციალურობის შელახვა
 • კომენტარები არ იქნება გამოყენებული ბიზნესის ან ჩვეულებისამებრ ან კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობის მოთხოვნის ან ხელშეწყობისთვის.

თქვენ ამით ანიჭებთ PlayMyStake-ს არაექსკლუზიურ ლიცენზიას გამოიყენოს, გაამრავლოს, დაარედაქტიროს და მისცეთ უფლება სხვებს გამოიყენონ, გაამრავლონ და დაარედაქტირონ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი ნებისმიერ ფორმაში, ფორმატში ან მედიაში.

ჰიპერბმული ჩვენს კონტენტთან

შემდეგ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე:

 • Სამთავრობო სააგენტოები;
 • საძიებო სისტემები;
 • საინფორმაციო ორგანიზაციები;
 • ონლაინ კატალოგის დისტრიბუტორებს შეუძლიათ ჩვენს ვებსაიტს დაუკავშირონ ისევე, როგორც ჰიპერბმულები არიან სხვა ჩამოთვლილი ბიზნესის ვებსაიტებზე; და
 • სისტემის მასშტაბით აკრედიტებული ბიზნესები, გარდა არაკომერციული ორგანიზაციების, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრებისა და საქველმოქმედო ფონდების მოზიდვის ჯგუფების მოთხოვნისა, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ჰიპერბმული ჩვენს ვებსაიტთან.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირონ ჩვენს მთავარ გვერდს, პუბლიკაციებს ან ვებსაიტის სხვა ინფორმაციას, თუ ბმული: (ა) არავითარ შემთხვევაში არ არის მატყუარა; (ბ) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა და/ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (c) ჯდება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.

ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ და დავამტკიცოთ ბმულის სხვა მოთხოვნები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებისგან:

 • საყოველთაოდ ცნობილი სამომხმარებლო და/ან ბიზნეს ინფორმაციის წყაროები;
 • dot.com საზოგადოების საიტები;
 • ასოციაციები ან სხვა ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს;
 • ონლაინ დირექტორია დისტრიბუტორები;
 • ინტერნეტ პორტალები;
 • საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო ფირმები; და
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სავაჭრო გაერთიანებები.

ჩვენ დავამტკიცებთ ამ ორგანიზაციების ბმულის მოთხოვნას, თუ გადავწყვეტთ, რომ: (ა) ბმული არ გვაიძულებს არასახარბიელო გამოვიყურებოდეთ საკუთარი თავის ან ჩვენი აკრედიტებული ბიზნესის მიმართ; (ბ) ორგანიზაციას არ აქვს რაიმე უარყოფითი ჩანაწერი ჩვენთან; (c) ჩვენთვის სარგებელი ჰიპერბმულის ხილვადობით ანაზღაურებს PlayMyStake-ის არარსებობას; და (დ) ბმული არის ზოგადი რესურსის ინფორმაციის კონტექსტში.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ბმული ჩვენს მთავარ გვერდს, თუ ბმული: (a) არავითარ შემთხვევაში არ არის მატყუარა; (ბ) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა თუ სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (c) ჯდება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.

თუ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოთვლილია მე-2 პუნქტში ზემოთ და დაინტერესებული ხართ ჩვენს ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, უნდა შეგვატყობინოთ ელფოსტის გაგზავნით PlayMyStake-ზე. გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი, თქვენი ორგანიზაციის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თქვენი საიტის URL, ნებისმიერი URL-ის სია, საიდანაც აპირებთ ჩვენს ვებსაიტს მიბმას და ჩვენს საიტზე არსებული URL-ების სიას, რომლებზეც გსურთ ბმული. დაელოდეთ 2-3 კვირა პასუხს.

დამტკიცებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ჰიპერბმულები ჩვენს ვებსაიტზე შემდეგნაირად:

 • ჩვენი კორპორატიული სახელის გამოყენებით; ან
 • ერთიანი რესურსის ლოკატორის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია; ან
 • ჩვენი ვებსაიტის ნებისმიერი სხვა აღწერილობის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია, რაც აზრი აქვს დამაკავშირებელი მხარის საიტზე არსებული შინაარსის კონტექსტში და ფორმატში.

დაუშვებელია PlayMyStake-ის ლოგოს ან სხვა ნამუშევრების გამოყენება სასაქონლო ნიშნის სალიცენზიო შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში.

iFrames

წინასწარი თანხმობისა და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ჩარჩოები ჩვენი ვებგვერდების გარშემო, რომლებიც რაიმე სახით ცვლის ჩვენი ვებსაიტის ვიზუალურ პრეზენტაციას ან გარეგნობას.

შინაარსის პასუხისმგებლობა

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერ შინაარსზე, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ვებსაიტზე. თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ და დაგვაცვათ ყველა პრეტენზიისგან, რომელიც ჩნდება თქვენს ვებსაიტზე. არცერთი ბმული არ უნდა გამოჩნდეს ვებსაიტზე, რომელიც შეიძლება განიმარტოს როგორც ცილისმწამებლური, უხამსი ან კრიმინალური, ან რომელიც არღვევს, სხვაგვარად არღვევს ან მხარს უჭერს მესამე მხარის უფლებების დარღვევას ან სხვაგვარ დარღვევას.

უფლებების დაჯავშნა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვითხოვოთ, რომ წაშალოთ ყველა ბმული ან რომელიმე კონკრეტული ბმული ჩვენს ვებსაიტზე. თქვენ ამტკიცებთ დაუყოვნებლივ წაშალოთ ყველა ბმული ჩვენს ვებსაიტზე მოთხოვნისთანავე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას შევინარჩუნოთ ეს წესები და პირობები და ის აკავშირებს პოლიტიკას ნებისმიერ დროს. ჩვენს ვებსაიტთან მუდმივი ბმულით, თქვენ ეთანხმებით ვალდებულებას და მიჰყვებით ამ დამაკავშირებელ წესებსა და პირობებს.

ბმულების წაშლა ჩვენი ვებსაიტიდან

თუ თქვენ იპოვით რაიმე ბმულს ჩვენს ვებსაიტზე, რომელიც რაიმე მიზეზით შეურაცხმყოფელია, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინოთ. ჩვენ განვიხილავთ თხოვნებს ბმულების წაშლის შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ვალდებული ან ასე და პირდაპირ გიპასუხოთ.

ჩვენ არ ვზრუნავთ ამ ვებსაიტზე არსებული ინფორმაციის სისწორეში, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მის სისრულესა და სიზუსტეს; არც ჩვენ გპირდებით, რომ ვებსაიტის ხელმისაწვდომობა დარჩება ან ვებ-გვერდის მასალების განახლება.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული მაქსიმალური ზომით, ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობას, რომელიც ეხება ჩვენს ვებსაიტს და ამ ვებსაიტის გამოყენებას. ამ უარყოფაში არაფერია:

 • შეზღუდოს ან გამორიცხოს ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა სიკვდილზე ან პირად დაზიანებაზე;
 • შეზღუდოს ან გამორიცხოს ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა თაღლითობის ან თაღლითური არასწორი წარმოდგენისთვის;
 • შეზღუდეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება ნებისმიერი გზით, რაც დაუშვებელია მოქმედი კანონმდებლობით; ან
 • გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და აკრძალვები, რომლებიც მითითებულია ამ ნაწილში და ამ პასუხისმგებლობის სხვაგან: (a) ექვემდებარება წინა პუნქტს; და (ბ) არეგულირებს ყველა პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიქმნება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის საფუძველზე, მათ შორის, ხელშეკრულებით, დელიქტური და კანონიერი მოვალეობის დარღვევის გამო.

სანამ ვებსაიტი და ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია და სერვისები უფასოა, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე.

ავტორიმაიკლ სმიტი

მაიკლ სმიტი არის ცნობილი ფიგურა iGaming ინდუსტრიაში, რომელიც ცნობილია თავისი ფართო გამოცდილებითა და ამ სფეროში შეტანილი წვლილით. მისი კარიერა ორ ათწლეულზე მეტს მოიცავს, რომლის დროსაც მან გადამწყვეტი როლი ითამაშა ონლაინ თამაშების ლანდშაფტის ჩამოყალიბებაში. სმიტის კარიერა iGaming ინდუსტრიაში 2000-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო. მან დაიწყო როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელი პატარა ონლაინ თამაშების კომპანიისთვის, სადაც მან მოიპოვა ღირებული გამოცდილება თამაშის დიზაინში და მომხმარებლის გამოცდილებაში. მისმა ინოვაციურმა მიდგომამ და ციფრული ტენდენციების მძაფრმა გაგებამ სწრაფად აიყვანა იგი რიგებში.

ka_GEGeorgian