Retningslinjer mot hvitvasking av penger

Hjem » Retningslinjer mot hvitvasking av penger

Selskapets retningslinjer og prosedyrer for bekjempelse av hvitvasking (AML) og Know Your Customer (KYC) er basert på juridiske og regulatoriske rammeverk, spesielt EUs AML-direktiv (direktiv (EU) 2015/849). Disse retningslinjene er utformet for å forhindre hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Selskapet er forpliktet til å opprettholde høye AML/CTF-standarder, og forventer etterlevelse fra ledelsen og ansatte. AML/CTF-samsvarsprogrammet inkluderer ulike tiltak som klientidentifikasjon og verifisering, risikovurderinger, forbedret due diligence for høyrisikoklienter, overvåking og rapportering av mistenkelige aktiviteter, klientscreening mot globale overvåkningslister og opplæring av personalet.

KYC-policy

KYC-retningslinjene/prosedyrene er integrert i denne innsatsen, med fokus på klientidentifikasjon og overholdelse av spesifikke retningslinjer for klientaksept. Kontinuerlig overvåking og informasjonsinnhenting er avgjørende, spesielt for høyrisikoklienter. Alle relevante poster og transaksjonsdata oppbevares elektronisk i minimum ti år.

Risikobasert tilnærming

Selskapet bruker en risikobasert tilnærming (RBA) for AML/CTF-risikovurderinger. Dette inkluderer grundige kontroller av klienters identitet, bakgrunn, kilde til midler og transaksjonsmønstre, spesielt for høyrisikoklienter eller transaksjoner.

Klientidentifikasjon

Kundeidentifikasjon er obligatorisk før enhver finansiell transaksjon. Denne prosessen inkluderer verifisering av klientens identitet og bosted, uten transaksjoner tillatt hvis denne informasjonen er ufullstendig eller tvilsom.

Politisk utsatte personer

Spesiell oppmerksomhet gis til politisk utsatte personer (PEP), med spesifikke retningslinjer og skjønnsmessige kontroller på plass. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte kontoer til identifiserte PEP-er, med mulighet for et administrativt gebyr.

Nødvendig informasjon

Klienter gjennomgår en automatisert verifiseringsprosess, og sender inn personlig informasjon og identifikasjonsdokumenter.

Compliance Officer

Til slutt spiller Compliance Officer en nøkkelrolle i å håndheve AML/KYC-policyer, føre tilsyn med transaksjonsovervåking, policyutvikling, risikovurdering, journalvedlikehold og opplæring av personalet. Offiseren er også ansvarlig for å ha kontakt med rettshåndhevende myndigheter ved behov.

ForfatterMichael Smith

Michael Smith er en bemerkelsesverdig skikkelse i iGaming-industrien, kjent for sin omfattende ekspertise og bidrag til feltet. Karrieren hans strekker seg over to tiår, hvor han har spilt en sentral rolle i å forme nettspilllandskapet. Smiths karriere i iGaming-industrien begynte på begynnelsen av 2000-tallet. Han startet som programvareutvikler for et lite nettspillselskap, hvor han fikk verdifull erfaring innen spilldesign og brukeropplevelse. Hans innovative tilnærming og ivrige forståelse av digitale trender førte ham raskt opp i rekkene.

nb_NONorwegian