Anti-witwasbeleid

Home » Anti-witwasbeleid

Het beleid en de procedures tegen het witwassen van geld (AML) en Know Your Customer (KYC) van het bedrijf zijn gebaseerd op de wettelijke en regelgevende kaders, met name de EU AML-richtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849). Dit beleid is bedoeld om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten te voorkomen. Het bedrijf zet zich in voor het handhaven van hoge AML/CTF-normen en verwacht dat dit wordt nageleefd door het management en de medewerkers. Het AML/CTF-nalevingsprogramma omvat verschillende maatregelen, zoals cliëntidentificatie en -verificatie, risicobeoordelingen, verbeterde due diligence voor cliënten met een hoog risico, monitoring en rapportage van verdachte activiteiten, screening van cliënten aan de hand van mondiale watchlists en opleiding van personeel.

KYC-beleid

Het KYC-beleid/de procedures zijn een integraal onderdeel van deze inspanningen, waarbij de nadruk ligt op klantidentificatie en het naleven van specifieke richtlijnen voor klantacceptatie. Continue monitoring en informatieverzameling zijn cruciaal, vooral voor cliënten met een hoog risico. Alle relevante administratie en transactiegegevens worden minimaal tien jaar elektronisch bewaard.

Risicogebaseerde aanpak

Het bedrijf maakt gebruik van een risicogebaseerde benadering (RBA) voor AML/CTF-risicobeoordelingen. Dit omvat grondige controles van de identiteit, achtergronden, herkomst van fondsen en transactiepatronen van klanten, vooral voor klanten of transacties met een hoog risico.

Identificatie van de klant

Cliëntidentificatie is verplicht vóór elke financiële transactie. Dit proces omvat het verifiëren van de identiteit en woonplaats van de klant, waarbij geen transacties zijn toegestaan als deze informatie onvolledig of twijfelachtig is.

Politiek prominente personen

Er wordt speciale aandacht besteed aan politiek prominente personen (PEP's), waarbij specifiek beleid en discretionaire controles gelden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om accounts van geïdentificeerde PEP's te beëindigen, met de mogelijkheid van administratieve kosten.

benodigde informatie

Klanten ondergaan een geautomatiseerd verificatieproces, waarbij persoonlijke informatie en identificatiedocumenten worden ingediend.

Compliance Officer

Ten slotte speelt de Compliance Officer een sleutelrol bij het handhaven van het AML/KYC-beleid, waarbij hij toezicht houdt op transactiemonitoring, beleidsontwikkeling, risicobeoordeling, het bijhouden van gegevens en de opleiding van het personeel. De officier is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met wetshandhavingsinstanties indien nodig.

AuteurMichaël Smit

Michael Smith is een opmerkelijk figuur in de iGaming-industrie, bekend om zijn uitgebreide expertise en bijdragen aan het veld. Zijn carrière beslaat meer dan twee decennia, waarin hij een cruciale rol heeft gespeeld bij het vormgeven van het online gaminglandschap. Smiths carrière in de iGaming-industrie begon begin jaren 2000. Hij begon als softwareontwikkelaar voor een klein online gamingbedrijf, waar hij waardevolle ervaring opdeed in gameontwerp en gebruikerservaring. Zijn innovatieve aanpak en scherpe inzicht in digitale trends zorgden ervoor dat hij snel hogerop kwam.

nl_NLDutch