Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Dom » Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Polityka i procedury Spółki dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i Poznaj swojego klienta (KYC) opierają się na ramach prawnych i regulacyjnych, w szczególności na unijnej dyrektywie AML (dyrektywa (UE) 2015/849). Zasady te mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom. Spółka zobowiązuje się do utrzymywania wysokich standardów AML/CTF, oczekując ich przestrzegania od kierownictwa i pracowników. Program zgodności z przepisami AML/CTF obejmuje różne środki, takie jak identyfikacja i weryfikacja klientów, oceny ryzyka, wzmożona należyta staranność w przypadku klientów wysokiego ryzyka, monitorowanie i zgłaszanie podejrzanych działań, sprawdzanie klientów pod kątem globalnych list obserwacyjnych oraz szkolenie personelu.

Polityka KYC

Polityka/procedury KYC stanowią integralną część tych wysiłków i koncentrują się na identyfikacji klienta i przestrzeganiu określonych wytycznych dotyczących akceptacji klienta. Ciągłe monitorowanie i gromadzenie informacji mają kluczowe znaczenie, szczególnie w przypadku klientów wysokiego ryzyka. Wszystkie istotne rejestry i dane dotyczące transakcji są przechowywane w formie elektronicznej przez co najmniej dziesięć lat.

Podejściem opartym na ryzyku

Spółka stosuje podejście oparte na ryzyku (RBA) do oceny ryzyka AML/CTF. Obejmuje to dokładne sprawdzenie tożsamości klientów, ich przeszłości, źródła środków i wzorców transakcji, szczególnie w przypadku klientów lub transakcji wysokiego ryzyka.

Identyfikacja Klienta

Identyfikacja klienta jest obowiązkowa przed każdą transakcją finansową. Proces ten obejmuje weryfikację tożsamości i miejsca zamieszkania klienta. Transakcje nie są dozwolone, jeśli informacje te są niekompletne lub wątpliwe.

Osoby na eksponowanym stanowisku politycznym

Szczególną uwagę poświęca się osobom zajmującym eksponowane stanowisko polityczne (PEP), stosując określone zasady i uznaniowe kontrole. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia rachunków zidentyfikowanym PEP, z możliwością poniesienia opłaty administracyjnej.

wymagana informacja

Klienci przechodzą zautomatyzowany proces weryfikacji, przekazując dane osobowe i dokumenty identyfikacyjne.

Inspektor ds. zgodności

Wreszcie specjalista ds. zgodności odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu zasad AML/KYC, nadzorowaniu monitorowania transakcji, opracowywaniu polityk, ocenie ryzyka, prowadzeniu dokumentacji i szkoleniu personelu. Funkcjonariusz jest również odpowiedzialny za współpracę z organami ścigania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

AutorMichaela Smitha

Michael Smith to wybitna postać w branży iGaming, znana ze swojej rozległej wiedzy specjalistycznej i wkładu w tę dziedzinę. Jego kariera trwa ponad dwie dekady, podczas których odegrał kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu gier online. Kariera Smitha w branży iGaming rozpoczęła się na początku XXI wieku. Zaczynał jako programista w małej firmie zajmującej się grami online, gdzie zdobył cenne doświadczenie w projektowaniu gier i doświadczeniu użytkownika. Jego innowacyjne podejście i głębokie zrozumienie trendów cyfrowych szybko pchnęły go w górę.

pl_PLPolish