Policy mot penningtvätt

Hem » Policy mot penningtvätt

Bolagets policy och förfaranden mot penningtvätt (AML) och Know Your Customer (KYC) är baserade på de rättsliga och regulatoriska ramarna, särskilt EU:s AML-direktiv (direktiv (EU) 2015/849). Dessa policyer är utformade för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra olagliga aktiviteter. Företaget är fast beslutet att upprätthålla höga AML/CTF-standarder och förväntar sig att ledning och anställda följs. AML/CTF-efterlevnadsprogrammet inkluderar olika åtgärder såsom klientidentifiering och -verifiering, riskbedömningar, förbättrad due diligence för högriskklienter, övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter, klientscreening mot globala bevakningslistor och personalutbildning.

KYC policy

KYC:s policy/procedurer är integrerade i dessa ansträngningar, med fokus på klientidentifiering och efterlevnad av specifika riktlinjer för klientacceptans. Kontinuerlig övervakning och informationsinsamling är avgörande, särskilt för högriskklienter. Alla relevanta register och transaktionsdata bevaras elektroniskt i minst tio år.

Riskbaserad tillvägagångssätt

Företaget använder en riskbaserad metod (RBA) för AML/CTF-riskbedömningar. Detta inkluderar noggranna kontroller av kunders identitet, bakgrund, finansieringskälla och transaktionsmönster, särskilt för högriskkunder eller transaktioner.

Kundidentifikation

Kundidentifiering är obligatoriskt före alla finansiella transaktioner. Denna process inkluderar att verifiera klientens identitet och hemvist, utan transaktioner tillåtna om denna information är ofullständig eller tveksam.

Politiskt utsatta personer

Särskild uppmärksamhet ägnas åt politiskt utsatta personer (PEP), med särskilda policyer och diskretionära kontroller på plats. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta konton för identifierade PEP:er, med möjlighet till en administrativ avgift.

obligatorisk information

Kunder genomgår en automatiserad verifieringsprocess och skickar in personlig information och identifieringsdokument.

Compliance Officer

Slutligen spelar efterlevnadsansvarig en nyckelroll i att upprätthålla AML/KYC-policyer, övervaka transaktionsövervakning, policyutveckling, riskbedömning, registerunderhåll och personalutbildning. Handläggaren ansvarar också för att ha kontakt med brottsbekämpande myndigheter vid behov.

FörfattareMichael Smith

Michael Smith är en anmärkningsvärd figur inom iGaming-branschen, känd för sin omfattande expertis och bidrag till området. Hans karriär sträcker sig över två decennier, under vilken han har spelat en avgörande roll i att forma onlinespellandskapet. Smiths karriär inom iGaming-branschen började i början av 2000-talet. Han började som mjukvaruutvecklare för ett litet spelbolag online, där han fick värdefull erfarenhet av speldesign och användarupplevelse. Hans innovativa tillvägagångssätt och goda förståelse för digitala trender fick honom snabbt att stiga.

sv_SESwedish